TAKBIR: LAMBANG KESYUKURAN DI HARI RAYA

بسم الله ، والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه ومن والاه
(Dengan nama Allah, Segala puji bagi Allah, Selawat dan salam ke atas
Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikut Baginda)
Setiap kali tibanya Hari Raya, seruan takbir akan berkumandang di masjidmasjid,
rumah-rumah persendirian dan di kaca-kaca televisyen, begitu juga
di corong-corong radio apabila diumumkan anak bulan Syawwal telah
nampak dilihat. Dengan bergemanya takbir itu, semakin terasalah
kemeriahan suasana Hari Raya.
Menyambut kedatangan Hari Raya Aidilfitri dengan bermain mercun atau
bermain bunga api bukanlah cara yang dianjurkan oleh ajaran Islam dan
bukan cara memuliakan kedatangan hari yang mulia itu. Apatah lagi
perbuatan ini juga boleh menjurus kepada bahaya dan pembaziran yang
dicela oleh Islam. Islam mempunyai caranya yang tersendiri semasa
merayakan hari-hari kebesarannya.
Kita umat Islam seharusnya sedar bahawa Hari Raya Aidilfitri adalah kurnia
daripada Allah Subhanahu wa Ta‘ala sebagai hadiah kemenangan kepada
umat Islam, kerana kita telah berjaya melaksanakan ibadah puasa dengan
menahan diri daripada hawa nafsu dan perkara-perkara yang dilarang ketika
berpuasa.
Pada hari kemenangan tersebut, kita disunatkan untuk meraikannya dengan
melaungkan takbir. Ini kerana dengan bertakbir, kurniaan Hari Raya
Aidilfitri akan dapat dirasai dan dihayati sehingga melahirkan rasa
kesyukuran atas kebesaran serta keagungan Allah Ta‘ala, sesuai dengan
maksud takbir iaitu mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta‘ala dengan
melafazkan kalimah ‘Allahu Akbar’.
Firman Allah Subhanahu wa Ta‘ala dalam al-Qur’an:
φ⎦⎝Σ≤Ρ∇πΤ↑ΩΤ ⌠¬Σ|ΠςΠΩ⊕ς√Ω⎝ ⌠¬Ρ∇ΗΤ⎥ΩŸΩΣ †Ω∨ υ⎠ςΠΩ∅ ðΩϑ/≅… Ν…⎝Σ⁄ΠΨιΤΩ|ΣΨ√Ω⎝ Ω〈ðϑŸΨ⊕<√≅… Ν…⎡ΡΠΨ∧⎯|ΣΨ√Ω⎝
( (سورة البقرة : 185
Tafsirnya: “Dan juga supaya kamu cukupkan bilangan puasa
(sebulan Ramadhan), dan supaya kamu membesarkan Allah
kerana mendapat petunjukNya, dan supaya kamu bersyukur.”
(Surah Al-Baqarah: 185)
Lafaz Takbir Hari Raya
Lafaz takbir Hari Raya sebagaimana yang di sebut dalam kitabkitab
fiqh ialah:
اللهُ َأ ْ كبر، اللهُ َأ ْ كبر، اللهُ َأ ْ كبر، َ لا إَِله إِلاَّ اللهُ واللهُ َأ ْ كبر، اللهُ َأكْبر  وللهِ اْل  ح  م  د.
Ertinya: “Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha
Besar, Tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Allah dan
Allah Maha Besar, Allah Maha Besar dan segala puji-pujian
hanya layak bagi Allah.”
Lafaz takbir tersebut disunatkan membaca sebanyak 3 kali.
Disunatkan selepas bertakbir tiga kali itu membaca:
اللهُ َأ ْ كبر، اللهُ َأ ْ كبر، اللهُ َأ ْ كبر، اللهُ َأكْبر َ كبِ  يرا،  واْل  ح  م  د للهِ َ كثِ  يرا، و  سبحا َ ن
اللهِ بكْرًة  وَأصِيلاً، َ لا إَِله إِلاَّ اللهُ  و َ لا نعبد إِلاَّ إِياه، مخلِصِ  ين َله ال  دي  ن  وَلو َ كرِه
اْل َ كافِرو َ ن، َ لا إَِله إِلاَّ اللهُ  و  ح  ده،  ص  د  ق  و  ع  ده،  ون  صر  عب  ده،  وَأ  عز  جن  ده  و  هزم
الأَحزا  ب  و  ح  ده، َ لا إَِله إِلاَّ اللهُ واللهُ َأكْبر،  وللهِ اْل  ح  م  د.
Ertinya: “Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha
Besar, Allah Maha Besar Yang Teramat Besar, Segala Puji bagi
Allah Yang Teramat Banyak, Maha suci Allah pada waktu pagi
dan petang, tiada Tuhan melainkan Allah, dan Tidak ada lain yang
kami sembah melainkan Dia, kami ikhlas kepadaNya (mengikuti
ajaran agama Islam) sekalipun dibenci oleh orang-orang kafir,
tiada Tuhan melainkan Allah Yang Tunggal, Yang Menepati
janjiNya, Yang Menolong hambaNya, dan Yang Memuliakan
tenteraNya dalam mengalahkan tentera al-Ahzab dengan sendiri
(KekuasaanNya), Tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Allah
Maha Besar dan segala puji-pujian hanya bagi Allah.”
Waktu Melaungkan Takbir
Takbir pada Hari Raya Aidilfitri dinamakan sebagai takbir mursal
atau muthlaq iaitu takbir yang tidak terikat waktunya selepas
sembahyang bahkan sunat dilaungkan pada bila-bila masa sahaja
sehinggalah imam mengangkat takbiratulihram untuk menunaikan
sembahyang Hari Raya Aidilfitri.
Takbir Hari Raya Aidilfitri ini berbeza dengan takbir Hari Raya
Aidiladhha. Takbir pada Hari Raya Aidiladha dinamakan takbir
muqayyad, dan ia sunat dilaungkan setiap kali selepas menunaikan
sembahyang fardhu atau sembahyang sunat dan berterusan
sehingga selesai menunaikan sembahyang Ashar pada hari Tasyriq
yang terakhir.
Imam Ibnu Hajar Rahimahullahu Ta‘ala, salah seorang daripada
ulama ‘asy-Syafi‘ieyyah berkata: “Sunat melaungkan takbir (Hari
Raya Aidilfitri) sama ada di rumah-rumah, di jalan-jalan, di
masjid-masjid dan di pasar-pasar dengan suara jahr atau yang
nyaring, bermula dari terbenam matahari pada malam Hari Raya
dan berterusan sehingga imam mengangkat takbiratulihram pada
sembahyang Hari Raya. Ini kerana takbir itu adalah sebagai syi‘ar
bagi menandakan waktu Aidilfitri itu telah tiba maka adalah lebih
awla dikerjakan atau disambut dengan takbir.”
Melaungkan takbir dengan suara jahr adalah disunatkan bagi kaum
lelaki sahaja, dan bagi perempuan atau khuntsa, tidak disunatkan
melaungkannya dengan suara jahr ketika ada orang lain yang
bukan mahram hadir bersama mereka.
Manakala had waktu bertakbir bagi orang yang sembahyang sunat
Hari Raya secara bersendirian pula, adalah dikira sehingga dia
mengangkat takbir sembahyang Hari Raya Aidilfiri.
Menurut asy-Syabramallisiy Rahimahullah, Apabila bertepatan
malam Hari Raya itu dengan malam Jumaat, maka hidupkanlah
pada malam tersebut dengan bertakbir, membaca surah al-Kahfi
dan bershalawat kepada Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam.
Dengan bertakbir itu sudah cukup membuktikan bahawa Hari Raya
Fitri bukan Hari untuk kita berpesta bahkan untuk kita beribadat
dengan melafazkan rasa syukur di atas anugerah Allah Ta‘ala
melalui takbir dan ibadat-ibadat lain yang kita lakukan.
Dengan ini juga membuktikan bahawa Hari Raya orang Islam
berbeza sekali konsepnya dengan Hari Raya orang bukan Islam,
apatah lagi ia disambut sebaik sahaja selesai menunaikan ibadah
puasa. Kalau orang bukan Islam berhari raya hanya sekadar untuk
berhibur dan bergembira, maka kita sebagai umat Islam bukan itu
cara dan konsepnya.
Oleh itu, meriahkanlah suasana Aidilfitri itu dengan melaungkan
takbir kerana menyambut Hari Raya Aidilfitri beserta laungan
takbir adalah satu ibadah dan syi‘ar bagi kita sebagai melahirkan
rasa syukur kita kepada Allah Subhanhu wa Ta‘ala.

Comments

Popular posts from this blog

Metode Pendidikan Dalam Pandangan Tiga Ilmuwan Islam